Dét vidste du ikke om fabrikker

En fabrik er en bygning eller et kompleks af bygninger, hvor der foregår produktion eller fremstilling. Udtrykket kan henvise til en række menneskelige aktiviteter, fra håndværk til højteknologi, men det anvendes oftest på industrielle betegnelser. I 2017 var verdens produktion i fremstillingssektoren på omkring 32 billioner dollars. Fabriksautomatisering omfatter fabriksprocesser, der er integreret i et enkelt produktionssystem. Et produktionssystem er en samling af maskiner og udstyr, der er organiseret med henblik på masseproduktion af produkter. De vigtigste komponenter i et produktionssystem er: maskiner, værktøj, materialehåndteringsudstyr, lagersystemer, computerstyringssystemer og mennesker. Fabriksautomatisering bidrager til at optimere disse ressourcer og udnytte dem mere effektivt. Der er mange fordele ved fabriksautomatisering, bl.a. øget produktivitet, forbedret kvalitetskontrol og lavere omkostninger. Der er dog også nogle udfordringer forbundet med fabriksautomatisering, f.eks. behovet for specialiserede færdigheder og potentialet for tab af arbejdspladser som følge af robotteknologi. Dette har ført til bekymring for tab af arbejdspladser, men det har også resulteret i øget effektivitet og produktivitet i mange fabrikker.