Alt om mink

Mink er en art af små, kødædende pattedyr, der findes i hele verden. Disse slanke, adrætte dyr har lange kroppe, korte ben og afrundede ører, og de bruger deres behændige forpoter til at fange bytte og grave huler. Selv om disse dyr kan findes i alle typer levesteder, foretrækker de vådområder i nærheden af vandkilder som vandløb og søer. De er også kendt for deres tykke pels, som er med til at beskytte dem mod vejrliget. Mink er ligefodede hovdyr, der tilhører Mustelidae-familien sammen med andre velkendte rovdyr som jærv og væsel. På trods af deres størrelse og udseende er mink ekstremt hårde jægere, der angriber alt fra fugle og gnavere til fisk og selv større dyr som kaniner. På grund af dette voldsomme rovdyrinstinkt er de blevet jaget i vid udstrækning gennem historien – selv om de i dag stadig er almindelige i mange regioner i dag på grund af bevaringsindsatsen. Når minken bliver ladt i fred i sit naturlige levested, kan den blomstre som en art i generationer fremover.